Koulutus - Urheiluseuran hallinto

Seurajohdon ja seuratoimijoiden koulutukset

Seuroissa toimii eri rooleissa vuosittain noin 500.000 vapaaehtoista toimijaa. Näistä noin 50.000 toimijalla on seurassa vastuullisempi tehtävä esim. puheenjohtaja, hallituksen tai jaostojohtokunnan jäsenen, päätoimisen- tai osa-aikaisen työntekijän ja seuran eri osa-alueiden vastuuhenkilöt. Tälle joukolle on tarjolla erilaista koulutusta oman osaamisen kehittämiseksi.


Oman seuran analyysi – helppo tapa arvioida seuran toimivuutta

Oman seuran analyysi on kaikkien urheiluseurojen käytössä oleva helppokäyttöinen kysely, jonka avulla kartoitetaan seuran toimivuutta. Seura voi tilata sähköisen kyselyn maksutta tästä.

Aluejärjestöjen seurakoulutukset:

Kepli tarjoaa kaikkien lajien seuratoimijoille koulutusmahdollisuuksia, jotka auttavat kehittämään seuran toimintaa.

Tällä hetkellä tarjolla olevia koulutussisältöjä:

Hyvän seuran hallinto

Urheiluseuran toiminta perustuu seuran omiin sääntöihin ja yhdistyslakiin. Koulutuksessa käydään läpi hyvän seurahallinnon perusteita. Hyvä hallinto luo vahvan ja kestävän pohjan seuratoiminnalle. Tiedämme miten toimimme ja vältämme turhat riidat. Teemoina ovat mm. päätöksenteko seurassa, seuran hallinnon toiminta, jäsenyys ja maksut seurassa.
Mukaan kannattaa ottaa oman seuran säännöt. Koulutuksen aikana voidaan prosessoida seurojen omia sääntöjä.

Hyvän seuran verotus

Raha liikkuu urheiluseurassa. Aina, kun näin tapahtuu, pitää miettiä myös rahan verotuksellisia näkökulmia. Koulutuksessa käydään läpi seuran varainhankinnan verotuksen perusteita ja seuran maksamia kulukorvauksia. Tehdään myös pieni katsaus urheilijoiden rahastojärjestelmään. Käsittelyssä on mm. urheilutoiminnan tulot, talkootyö ja matkakorvaukset vapaaehtoisille

Hyvän seuran viestintä

Viestintä on hyvän seuran toimivuuden edellytys. Koulutuksessa käydään läpi seuraviestintää eli sisäistä viestintää, mediaviestintää ja kriisiviestintää. Seura voi onnistua myös viestinnässä, mutta se edellyttää selkeää työnjakoa ja sitoutumista viestintään viestin lähettäjänä ja vastaanottajana

Yhteisöllisyys ja ihmisten johtaminen hyvässä seurassa

Seuratoiminta perustuu yhdessä tekemiseen. Hyvä seura on yhteisöllinen, mutta mitä yhteisöllisyys itse asiassa on ja miten sitä luodaan? Koulutuksessa pohditaan myös yhteisöllisyyden nykypäivän haasteita ja kysymystä miten johtaa erilaisia ihmisiä. Onko vapaaehtoisuudella tulevaisuutta?

Urheilun johtaminen hyvässä seurassa

Seuratoiminnan ydin on urheilu, vai onko? Mikä on meidän seura toiminnan tarkoitus? Onko meillä seuranvalmennuslinjauksia? Miten hallitus ja valmentajat toimivat yhdessä? Koulutuksessa pohditaan seuratoiminnan ydinkysymyksiä johtamisen näkökulmasta.

Hyvä seura työnantajana

Seuratoiminta perustuu vapaaehtoisten työntekijöiden työpanokseen, mutta yhä useammin seurat toimivat myös työnantajina. Hyvä seura työnantajana koulutuksen tarkoituksena on perehdyttää seuran hallinnosta vastaavat työnantajarooliin. Koulutuksessa käydään läpi työsuhteen syntyminen ja siitä seuraavat työnantajavelvoitteet sekä annetaan vinkkejä työnantajana toimimiseen.


Lajiliittojen koulutukset:

Suurimmat lajit ja lajiliitot tarjoavat omaan lajiin liittyviä seurajohdon koulutuksia. Koulutukset ovat pääosin valtakunnallisia tai alueellisia. Muutamissa lajeissa seuroilla on mahdollisuus tilata koulutusta myös seuran omiin tarpeisiin. Lajiliittojen yhteystiedot löydät täältä.

Teemaseminaarit, verkostot ja muut tilaisuudet

Seurajohdon osaaminen lisääntyy myös erilaisissa teemaseminaareissa, verkostoissa ja seurajohdolle suunnatuissa tilaisuuksissa. Liikuntajärjestöt mm. Kepli järjestävät seurajohdolle vuosittain erilaisia yksittäisiä hyödyllisiä tilaisuuksia ja teemaseminaareja.

Ammatilliset koulutukset (tasot 4-5)

Ammatillista koulutusta seuratoiminnan eri tehtäviin tarjoavat eri urheiluopistot


Urheiluseurojen taloushallinnon verkkokoulutus

Seurojen taloushallinnon koulutus on verkkokoulutus. Verkkokoulutus koostuu kuudesta n. 10-15 min opintojaksosta.
Koulutussisällöt ovat seuraavat:

  1. Yhdistyksen talouden suunnittelu ja periaatteet
  2. Yhdistyksen säännöt
  3. Toimintasuunnitelman ja talousarvion laadinta
  4. Talouden toteutus ja seuranta
  5. Kirjanpito ja tilinpäätös
  6. Hyvä hallintotapa

Koulutus sopii hyvin seurojen hallitusten jäsenille sekä pää- ja ototoimisille taloushallinnon vastuuhenkilöille.
Koulutus maksaa 60 €. Tilaa tunnukset verkkokoulutukseen täältä. Tunnukset ovat voimassa kuusi viikkoa.
Koulutus on tehty Valon ja Faros Groupin yhteistyönä.

Kysy lisää Petri Harsunen, e-mail. petri.harsunen(at)kepli.fi, puh. 0400 - 365 607


   
Keski-Pohjanmaan Liikunta
«  Elokuu   »
Ma Ti Ke To Pe La Su
 
 Koulutus
 
 Kokous
 
 Tapahtuma
 
 Seminaari
Kategoriat