Liikkuva koulu ja opiskelu seminaari Kalajoella 28.1.2021

Tervetuloa Kalajoelle jo perinteeksi muodostuneeseen verkostoseminaariin torstaina 28.1.2021 klo 15.15-18:00.

Verkostoseminaarin teemana on aktiivisuuden lisääminen aineopetuksessa sekä hyvinvoinnin tukeminen teknologian avulla. Kohderyhmää ovat kaikki oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnista kiinnostuneet peruskoulun ja toisen asteen opettajat sekä henkilökunta.

Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi verkostoseminaariin!

Verkostotapaamisen pääpuhujana kuullaan tutkija-opettaja, Aivot Liikkeelle!-tietokirjailija Hannu Moilasta Jyväskylän yliopiston normaalikoululta, joka tutkii väitöskirjassaan kehon ja liikkeen hyödyntämisen mahdollisuuksia ja hyötyjä sekä opiskelijoiden kokemuksia kehollisesta oppimisesta tiedeopetuksessa. Puheenvuorossa perustellaan tutkittuun tietoon nojaten, miten kehon hyödyntämisellä voidaan vaikuttaa positiivisesti mieleenpainuvan ja merkityksellisen oppimiskokemuksen syntymiseen myös toisella asteella sekä esitellään eri tapoja toteuttaa kehollista oppimista käytännössä.

Nyt uutena mukana myös oma ohjelma oppilaitoksesi liikuntatutoreille. Tutoreiden työpaja on maksuton ja mahdollistaa nyt alueellisen verkostoitumisen myös nuorille. Ota siis mukaasi myös opiskelijasi kehittymään ja kehittämään oppilaitoksenne toimintaa!

Ilmoittautuminen osoitteessa: kepli.ingo.fi Ilmoittautumiset 17.1.2021 mennessä.

Osallistumismaksu: 30 € / henkilö, sisältää kahvin, suolapalan sekä smoothien. Tapahtumaan otetaan enintään 220 osallistujaa, paikat ja työpajat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Järjestäjä pidättää oikeuden ohjelmamuutoksiin.

HUOM! Yhteislaskutuksen vuoksi; Muistahan ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa, mikäli toimit opettajana Kalajoen Kaupungilla tai JEDU:lla.

Verkostoseminaarin esite: Liikkuva opiskelu –verkostoseminaari Kalajoella.pdf

OHJELMA:

14:30-15:15 Kahvitus

15:15-15:45 Kehollinen oppiminen, Hannu Moilanen

15:45-16:00 Hissipuheena hankkeet

Tutustuminen JEDU:n ja Kalajoen lukion Liikkuva opiskelu -hankkeisiin sekä Rauman liikuntaneuvontamalliin

16:15-17:00 Työpaja 1

17:15-18:00 Työpaja 2TYÖPAJAVAIHTOEHDOT, valitaan 2

Kokemuksia ja arjen ideoita Liikkuva amis –toiminnasta

SAKU ry on kehittänyt Liikkuva amis -toimintaa jo vuosien ajan yhdessä ammatillisten oppilaitosten kanssa. Työpajassa esitellään toimiviksi osoittautuneita liikkeen lisäämisen ideoita sekä vinkkejä Liikkuva opiskelu -toiminnan käynnistämiseen ja vakiinnuttamiseen.

Toiminnanjohtaja Saija Sippola, SAKU ry


Ammattiin opiskelevien fyysinen työkyky ja terveys nyt ja tulevaisuudessa eri aloilla

Jarmo Heiskanen, tutkija, testauspäällikkö, LIKES


Liikettä oppitunneille

Tutkimusnäyttö on osoittanut, että jo muutaman minuutin kevyellä liikuskelulla on useita terveyshyötyjä. Lisäksi se parantaa vireystilaa, oppimista ja asioiden mieleenpainamista. Opiskelijat istuvat jopa 9?10 tuntia päivässä, joten pienikin liike on tärkeää! Työpajassa saat tietoa, miksi ja miten liikettä voi lisätä oppitunneille helposti ja innostavasti.

Saara Koskinen, hankepäällikkö, Smart Moves -hanke/UKK-instituutti


Akateemisia aineita toiminnallisesti

Akateemisten aineiden opetukseen integroidun liikkeen tarkoituksena on vaikuttaa myönteisesti opiskelijan vireystilaan ja edistää oppimista. Opetustyössä integroinnin haasteena on opettajan usein kokema aika- ja resurssipula. Tässä työpajassa kokeillaan aineenopettajien opetuksessaan käyttämiä, eri oppiaineisiin helposti sovellettavia, toiminnallisen opetuksen malleja. Pajassa hyödynnetään Oppimista liikkumalla -hankkeessa saatuja tuloksia toiminnallisesta opetuksesta aineenopetuksessa. Luvassa toimivia malleja ilman mittavia etukäteisvalmisteluja!

Yliopistonlehtori Susanna Takalo, LitT, KM, Yliopisto-opettaja Niina Loukkola, LitM


Teknologian hyödyntäminen toiminnallisessa toisen asteen koulutuksessa.

  • Virtuaalitodellisuus ammatillisessa koulutuksessa
  • MotoTiles liikuntalaatat edistävät ryhmäytymistä ja motivoivat liikkumaan
  • Yetitablet pelit ja sovellukset oppimisen tukena

Saat vinkkejä ja pääset kokeilemaan uudenlaista teknologiaa.

Työpajan vetäjät Anu Kamau TKI-asiantuntija ja Tero Köyhäjoki Projekti-insinööri


Aivot liikkeelle

Aivot liikkeelle!-kirja on levinnyt laajalti Suomen kouluihin ja Aivot liikkeelle!-koulutusta koulutusta on pidetty liki 200 oppilaitoksessa ja tilaisuuksessa vuosina Suomessa ja ulkomailla vuosina 2016-2020. Aivot liikkeelle!-työpaja pyrkii vastaamaan kysymyksiin, miksi liikunnallistaa opetusta ja miten opetuksen liikunnallistamista voisi käytännössä toteuttaa? Työpajassa yhdistyvät tutkittu tieto ja käytännön opetustyössä kehitetyt testatut opetuksen liikunnallistamisvinkkejä, joita voi käyttää minkä tahansa aineen oppitunnilla eri kouluasteilla.

Hannu Moilanen, Science Teacher, Teacher Trainer and PhD Candidate


VR, Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen aktiivisen ja yhteisöllisen oppimisen välineenä

Virtuaalitodellisuuden (VR) keskeiset pedagogiset ja kognitiiviset hyödyt ovat olleet alan tutkijoiden tiedossa jo vuosikymmeniä. VR-teknologian kehitys alkaa mahdollistaa tämän tiedon hyödyntämisen käytännön opetuksessa. Teknologian kehitys on kuitenkin ollut niin nopeaa, että valmiita opetuksessa käytettäviä sovelluksia on tarjolla hyvin vähän. Tämän vuoksi on tärkeää miettiä yhdessä opetusalan ammattilaisten kanssa ratkaisuita siihen, kuinka VR-teknologiaa voidaan hyödyntää erilaisissa opetustilanteissa. Yksi ratkaisu ei sovi kaikkeen, vaan VR:n potentiaali liittyy teknologian rajattomuuteen. Jos kaikki voidaan simuloida, niin mitä tulisi simuloida juuri nyt?

Tässä työpajassa käyn läpi VR:n keskeiset pedagogiset hyödyt, jonka jälkeen kokeillaan pienryhmissä muutamia VR-ohjelmia ja vaihdetaan ajatuksia.

On selvää, että VR mahdollistaa aivan uudenlaisia oppimisen muotoja jo nyt, muun muassa aktiivisen ja yhteisöllisen oppimisen näkökulmasta. Koronapandemian (ja 2D-ruutuihin sidotun etäoppimisen) aikoina VR-teknologian potentiaali korostuu entisestään. Nyt pitäisi vain yhdessä miettiä, että mitä tämä tarkoittaa käytännössä!

Osku Torro, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto

Juha Isolehto, biomekaniikan asiantuntija (LitM), Kalajoki Akatemia
Olemme saaneet opetus- ja kulttuuriministeriöstä avustusta Liikkuva Koulu ja Liikkuva Opiskelu -toiminnan tukemiseen.Lisätietoja:
Emilia Hirvi, lasten ja nuorten liikunnan asiantuntija / Keski-Pohjanmaan Liikunta
Torikatu 16 A 2, 67100 KOKKOLA
emilia.hirvi@kepli.fi, 0440 916 076
Lena Segler-Heikkilä, rehtori, Kalajoen lukio
Pohjankyläntie 6, 85100 KALAJOKI
lena.segler-heikkila@kalajoki.fi, 044 4691 236

Liikuntatutoreiden ohjelmasta vastaavat Eeva-Maria Fränti Keski-Pohjanmaan Liikunnasta sekä Marisa Koski Kalajoki Akatermiasta

Ohjelma Liikuntatutoreille:

14.30-15.15 Kahvitus

15.15-16.00 VR-paja

16.00-18.00 Ideoita Tutor-toimintaan

VR-pajassa pääset tutustumaan Osku Torron ja Juha Isolehden avulla virtuaalitodellisuuksien hyödyntämiseen opiskelupäivissä.

Ideoita Tutor-toimintaan -työpajassa kuulet muiden oppilaitosten tutoreiden ideoimia ja toteuttamia fyysistä aktiivisuutta lisääviä toimenpiteitä. Pääset työpajassa parastamaan ja varastamaan muiden ideoita omaan käyttöösi. Työpajan aikana suunnitellaan yhdessä uusia ideoita suoraan vietäväksi käyttöön.

Saat ennen seminaaria pienen ennakkotehtävän, jonka voitte tehdä yhdessä oppilaitoksenne tutoreiden kanssa.   
Keski-Pohjanmaan Liikunta
«  Lokakuu   »
Ma Ti Ke To Pe La Su
 
 
 Koulutus
 
 Kokous
 
 Tapahtuma
 
 Seminaari
Kategoriat