Avoimet Ovet-hanke

Avoimet Ovet-hanke 2020- 2023

Suomen Paralympiakomitean koordinoimassa ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa kolmivuotisessa Avoimet ovet -hankkeessa on tavoitteena antaa eväitä urheiluseuroille vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien harrastajien mukaan ottamiseen ja olemassa olevan toiminnan kehittämiseen. Hankkeen toiminta-aika on 2020-2023.

Keski-Pohjanmaan Liikunta ja 10 muuta Liikunnan aluejärjestöä sekä kuusi lajiliittoa on mukana Paralympiakomitean koordinoimassa ja Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Avoimet ovet -hankkeessa. Mukana on seuroja, jotka ovat vasta käynnistämässä toimintaa erityisryhmille sekä sellaisia, jotka ovat jo tehneet hyvää työtä useamman vuoden ajan. Urheiluseuroja on ennenkin kannustettu ja tuettu ottamaan erityisryhmiin kuuluvia liikkujia mukaan toimintaansa erilasin hankkein ja muin toimenpitein. Avoimet ovet -hankkeessa halutaan jakaa ja jalostaa jo olemassa olevia toimivia käytäntöjä.

Avoimet ovet -hankkeen voi jakaa kolmeen osa-alueeseen:
 1. Lähtötilanteen kartoitus urheiluseuroille ja toimintarajoitteisille henkilöille lähetettävien kyselyjen avulla. Mitkä ovat yhtäältä seurojen pelot ja tuen tarpeet sekä toisaalta toimintarajoitteisten henkilöiden osallistumista edistävät ja hidastavat tekijät? Kysely lähetetään lähiaikoina.
 2. Avoimet ovet -infopankki: verkkosivusto, johon kootaan helposti löydettävään ja hyödynnettävään muotoon urheiluseuroille suunnatut hyvät käytännöt, tukimuodot, materiaalit, neuvonta ja koulutustarjonta.
 3. Avoimet ovet -kehittämisohjelma, jonka pohjana on hankkeen pilottiseurojen läpikäymä kehittämisprosessi. Kehittämisprosessi perustuu Hollannissa muovattuun 8-vaiheiseen seurojen kehittämismalliin (Samen Sporten). Prosessin tavoitteena on, että vammaisille ja erityistä tukea tarvitseville liikkujille suunnattu toiminta saadaan seuran rakenteisiin, jotta toiminta ei pääty esimerkiksi avainhenkilöiden vaihtuessa. Hankkeen aikana julkaistaan myös Avoimet ovet -seurakäsikirja.

Keski-Pohjanmaan Liikunta järjestää seuroille alueellisia verkostoitumistilaisuuksia kahdesti vuodessa. Yksi hankkeen tavoitteista on muodostaa toimivia alueellisia verkostoja, jotka edistävät vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden mukaan tuloa seuratoimintaan omalla alueellaan. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille erityisryhmien liikunnasta kiinnostuneille. Kehittämisohjelmat aloitetaan mukana olevien seurojen kanssa syyskaudella 2020 yhteistyössä heidän lajiliittojen kanssa.

AVOIMET OVET -HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOT

Liikunnan aluejärjestöt

 • Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu
 • Hämeen Liikunta ja Urheilu
 • Kainuun Liikunta
 • Keski-Pohjanmaan Liikunta
 • Keski-Suomen Liikunta
 • Lapin Liikunta
 • Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu
 • Pohjanmaan Liikunta
 • Pohjois-Karjalan Liikunta
 • Pohjois-Pohjanmaan Liikunta
 • Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

Lajiliitot

 • Suomen Hiihtoliitto
 • Suomen Palloliitto
 • Suomen Salibandyliitto
 • Suomen Taekwondoliitto
 • Suomen Uimaliitto
 • Suomen Voimisteluliitto

Näiden lisäksi hankkeessa tulee olemaan seuroja, jotka voivat olla myös sellaisista lajeista, joiden lajiliitto ei ole mukana hankkeessa.

Avoimet Ovet- hankkeen nettisivut on nyt avattu: https://www.paralympia.fi/uutinen/8563-avoimet-ove...


Lisätiedot hankkeesta: Eeva-Maria Fränti 0440916074/ eeva-maria.franti@kepli.fi   
Keski-Pohjanmaan Liikunta
«  Elokuu   »
Ma Ti Ke To Pe La Su
 
 Koulutus
 
 Kokous
 
 Tapahtuma
 
 Seminaari
Kategoriat