Koulutukset

Liikunnan täydennyskoulutusta varhaisvuosiin


Koulutuksista saat tietoa, osaamista ja innostusta varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten toteuttamiseen varhaiskasvatusyksiköissä sekä tukea laadukkaan liikuntakasvatuksen järjestämiseen. Koulutukset tukevat kehittämisosaamista sekä tarjoavat käytännön menetelmiä liikkumisen ja toiminnallisuuden toteuttamiseen. Koulutukset sopivat niin varhaiskasvatukseen, kuin vapaa-ajan seura- ja kerhotoimintaan, sisältökuvauksista voit tarkemmin etsiä juuri tarpeisiinne sopivan koulutuksen.

Lasten- ja nuorten koulutuksista vastaa lasten ja nuorten liikunnan asiantuntija. Koulutukset järjestetään pääsääntöisesti tilauskoulutuksina ja koulutuksen varaaja vastaa mahdollisista tilavuokrista. Ole yhteydessä sähköpostitse emilia.hirvi@kepli.fi tai puhelimitse 0440-916076.

Etkö löydä sopivaa koulutusta? Ota yhteyttä, niin räätälöidään Teille sopiva koulutuspaketti!

*Maksuttomiin koulutuksiimme saamme tukea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.


Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman esittely ja sparraus

Haluaisitteko yksikkönne kanssa liittyä Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaan? Ettekö ole ihan varmoja, mistä lähteä liikkeelle? Oletteko umpikujassa ohjelmassa etenemisessä? Tulemme esittelemään maksutta ILO -ohjelmaa ja tuemme teitä ohjelmassa etenemisessä.

Ota yhteyttä niin mietitään, kuinka voimme auttaa.

Pienten askelten perehdytys työyhteisölle

Pienten askelten perehdytyksessä tutustutaan pienten askelten menetelmään sekä siihen, miten pienten askelten menetelmää voidaan hyödyntää lasten liikkumisen kehittämisessä omassa yksikössä. Työpajan tavoitteena on oman kehittämisosaamisen vahvistaminen.

Maksuton


Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa – työpaja (3 tuntia)

Varhaiskasvatuspäivän aikana henkilökunnalla on mahdollisuus vaikuttaa lasten liikkumiseen. Työpajassa etsitään keinoja oman yksikön lasten ja henkilökunnan liikkumisen lisäämiseen ja saat valmiita välineitä toiminnan organisointiin ja kehittämiseen. Työpaja pohjautuu varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin.

Hinta 350 € / koulutus + kouluttajan kilometrikorvaus 0,44€ / km.

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä – Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön (5 tuntia tai 2,5+2,5h)

Koulutuksen tavoitteena on liikuntasuositusten jalkauttaminen sekä Ilo kasvaa liikkuen –ohjelman toteuttamisen tukeminen. Koulutus antaa välineitä liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittämiseen sekä herättelee keskusteluun ja ajatustenvaihtoon. Koulutusmateriaali perustuu 2016 julkaistuun Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukseen sekä 2018 Varhaiskasvatussuunnitelmaan perusteisiin. Asiakirjat korostavat liikkumisen merkitystä lapsen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja linjaavat liikkumisen osaksi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arkea.

Hinta 600 € / koulutus, materiaalit 10€ / hlö (mahdollisuus ostaa yksikkökohtaiset materiaalit) + kouluttajan kilometrikorvaus 0,44€ / km.

Liikettä arkeen pienissä tiloissa (2 tuntia)

Kuinka ottaa arkeen mukaan liikettä, kuinka aktivoin varhaiskasvatustilaa? Koulutuksessa pohditaan yksikön näkökulmasta konkreettisia esimerkkejä tilojen toiminnallistamiseen ja arkiliikunnan lisäämiseen.

Hinta 250€ / koulutus + kouluttajan kilometrikorvaus 0,44€ / km, sisältää sähköisen materiaalin

Lapsen karkeamotorinen kehitys, motoriset perustaidot ja niiden harjaannuttaminen (3 tuntia)
tekemällä taitoja monipuolisuus kunniaan

Koulutuksessa läpikäydään tiiviisti lapsen motorinen kehitys ja sen tukeminen, motoriset perustaidot ja perustaitojen harjaannuttaminen. Koulutuksessa on teoriataustan lisäksi motorisia perustaitoja, erityisesti tasapainoa ja liikkumistaitoja sekä kehonhahmotusta kehittäviä käytännön harjoituksia.

Hinta 350 € / koulutus + kouluttajan kilometrikorvaus 0,44€ / km.

Lasten motoristen taitojen havainnointi (3 tuntia)
ohjattu liikunta, onnistumisen elämyksiä

Havainnointi on osa varhaiskasvattajan perustehtävää. Arjen havainnot päivittäisissä tilanteissa antavat tietoa lapsen motorisesta kehityksestä ja luovat pohjaa liikuntakasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Koulutus antaa varhaiskasvattajalle välineitä havainnoinnin toteuttamiseen päivittäisessä työssä lasten parissa. Se vahvistaa näin varhaiskasvattajan osaamista lasten motoristen perustaitojen oppimisen tukijana sekä jokapäiväisen liikkumisen ja iloisten oppimiskokemusten mahdollistajana.

Hinta 350 € / koulutus + kouluttajan kilometrikorvaus 0,44€ / km.

Ihan pihalla (3 tuntia)
Ympäristö haastaa ja hauskuttaa, ulkona unelmat todeksi.


Piha, lähiympäristö ja ulkona liikkuminen tarjoavat lapselle mahtavan ympäristön erilaisten taitojen oppimiseen. Liikkumisen mahdollisuuksien luominen edellyttää varhaiskasvattajilta päivittäin tietoisia valintoja. Koulutuksessa perehdytään Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin käytännönharjoitusten avulla.

Koulutuksen tavoitteena on hyödyntää päiväkotien pihoja ja lähiympäristöä jokapäiväisessä arkiliikunnassa sekä pedagogisessa toiminnassa.

Hinta 350 € / koulutus + kouluttajan kilometrikorvaus 0,44€ / km.

Liikkujaksi – kuinka innostan vähän liikkuvat onnistumaan (3 tuntia)

Koulutuksessa käydään läpi keinoja, joilla vähän liikkuvia lapsia innostetaan liikkeelle. Teemoina liikunnan merkitys vähän liikkuvalle lapselle, kannustavan ilmapiirin luominen, liikuntatehtävien kehittely ja soveltaminen.

Hinta 350 € / koulutus, materiaalit 13€ / hlö (mahdollisuus ostaa yksikkökohtaiset materiaalit) + kouluttajan kilometrikorvaus 0,44€ / km.

Toiminnallinen oppiminen varhaiskasvatuksessa (3 tuntia)

Lapsi on kokonaisvaltainen oppija, hän oppii parhaiten käyttäen koko kehoaan ja kaikkia aistejaan. Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki kesken päivän rauhoittaa, auttaa paremmin keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta tuleviin tehtäviin. Koulutuksen teemana on toiminnallisuus varhaiskasvatuksessa, toiminnallisen oppimisen painotukset varhaiskasvatuksen asiakirjoissa, erilaiset oppimistyylit, toiminnallisuus käytännössä ja ulkopedagogiikka

Koulutuksen kohderyhmää ovat 4-6 -vuotiaiden kanssa toimivat varhaiskasvattajat.

Hinta 350€ / koulutus, sähköinen materiaali + kouluttajan kilometrikorvaus 0,44€


Varhaiskasvatuksen Vinkkikoulutukset:

Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus (16 tuntia)

Liikuntaleikkikoulu on 2-6 –vuotiaiden lasten valmis konsepti. Koulutuksen aikana saat valmiudet ohjata lastenliikuntaryhmää ja Liikuntaleikkikoulua. Teemoina ovan mm. leikinkehittely, liikunnan perustaitojen kehittyminen, liiketekijöiden ja erilaisten ohjaustapojen käyttö osana monipuolista lasten liikuntaa

Hinta 2 400 €, sis. Liikuntaleikkikoulun ohjaajan kansion 15 henkilölle sekä kotitehtävävihkon + kouluttajan kilometrikorvaus 0,44€ / km. Kysy tarjousta eri kokoisille ryhmille!

Liikuntaleikkikoulun päivityskoulutus (4 tuntia)

Koulutus on suunnattu ennen syksyä 2018 Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen käyneille ohjaajille. Päivityskoulutuksen kautta saat uusitut materiaalit käyttöösi ja kehität ohjaajaosaamistasi.

Hinta 425 € + päivitetty materiaalia 45 €/kpl + kouluttajan kilometrikorvaus 0,44€ / km.

Vekaravipellys (3 tuntia)

Koulutuksen tavoitteena on perehtyä alle kolmevuotiaan liikunnalliseen kehitykseen ja oppimiseen. Koulutuksesta saa työkaluja alle kolmevuotiaiden monipuoliseen liikuntaan ja liikunnan iloon varhaiskasvatuksessa

Hinta 350 € / koulutus+ kouluttajan kilometrikorvaus 0,44€ / km.

Liikettä pihaleikkeihin (3 tuntia)

Palauta mieleesi perinteiset pihaleikit ja keksi itse uusia – koulutuksen tavoitteena on löytää pihapelit käyttöön.

Hinta 350 € / koulutus, materiaalit 9€ / hlö (mahdollisuus ostaa yksikkökohtaiset materiaalit) + kouluttajan kilometrikorvaus 0,44€ / km

Liikuntaa pienissä tiloissa (3 tuntia)

Koulutuksen tavoitteena on oppia liikuttamaan lapsia eri tavoin ikäryhmä huomioiden. Koulutuksesta saa ideoita erilaisissa tiloissa liikkumiseen ja arkipäivän toiminnallisuuteen. Käydään läpi pienten tilojen mahdollisuudet liikkumistilana (mm. palloleikit & omatekoiset välineet).

Hinta 350 € / koulutus + kouluttajan kilometrikorvaus 0,44€ / km.

Lastentanssin avaimet (3 tuntia)

Koulutuksessa perehdytään lastentanssin sisältöihin ja peruselementteihin. Koulutuksessa käydään läpi lastentanssin ohjaamista ja tuokiosuunnittelua.

Hinta 350 € / koulutus, materiaalit 15€ / hlö (mahdollisuus ostaa yksikkökohtaiset materiaalit) + kouluttajan kilometrikorvaus 0,44€ / km

Temppuillen taitavaksi (3 tuntia)

Lapsi kiipeilee, hyppii, heiluu, pyörii, juoksee ja tasapainoilee luonnostaan. Koulutuksessa käydään läpi telineiden ja välineiden käyttöä erilaisissa ympäristöissä, tutuiksi tuleva myös liikkeissä avustaminen ja erilaisten temppujen kehittelyvaiheet.

Hinta 350€ / koulutus + kouluttajan kilometrikorvaus 0,44€

Seikkailuliikunta (3-9 tuntia)

Seikkailuliikunnan keinoin lapset oppivat helposti yhteistoiminnan taitoja sekä kehittävät ongelmanratkaisukykyään. Koulutuksessa rakennetaan oma seikkailurata ja käydään läpi lapsiryhmissä kokeiltuja vaihtoehtoja.

Kysy tarjous koulutuksen kestosta riippuen.

Pallotellen (3 tuntia)

Pallo on lapsen kehityksen kannalta tärkeimpiä liikuntavälineitä. Koulutuksessa käydään läpi paljon erilaisia pallopelejä ja -leikkejä sekä opetellaan pienille lapsille sopivia pelimuunnelmia.

Hinta 350€ / koulutus + kouluttajan kilometrikorvaus 0,44€


VIRIKKEITÄ TALVEN LIIKUNTAHETKIIN

Leikitellen luistimilla (3 tuntia)

Leikki auttaa luistelun opettelussa. Monet pelit ja leikit sopivat toteutettavaksi myös jäällä. Koulutuksesta saat runsaasti ideoita luistelukentille ja kaukaloihin

Hinta 350€ / koulutus + kouluttajan kilometrikorvaus 0,44€

Sujuvasti suksille (3 tuntia)

Hiihto on monipuolinen ja mielekäs tapa liikkua, suksilla voit pelata vaikka sählyä. Koulutuksessa käsitellään hiihtomaan rakentamista, suksien kanssa leikkimistä ja pelaamista sekä hiihtovälineiden huoltoa.

Hinta 350€ / koulutus + kouluttajan kilometrikorvaus 0,44€


   
Keski-Pohjanmaan Liikunta
«  Elokuu   »
Ma Ti Ke To Pe La Su
 
 Koulutus
 
 Kokous
 
 Tapahtuma
 
 Seminaari
Kategoriat