Antti Blom: Liikkuva koulu muuttaa koulujen toimintakuttuuria
6.9.2018 10:36 Uutiset / Keski-Pohjanmaan Liikunta

Keski-Pohjanmaan Liikkuva koulujen verkostotapaaminen järjestettiin kolmannen kerran Kalajoen Sanihotellilla

Kalajoen Hiekkasärkille kokoontui viime tiistaina 200 lasten ja nuorten liikunnallisesta hyvinvoinnista ja oppimisesta kiinnostunutta kasvattajaa Keski-Pohjanmaan Liikunnan toiminta-alueen kouluista. Kalajoen kaupungin kouluista oli eniten osallistujia.

- Yhdessä innostuen -verkostostotapaaminen järjestettiin nyt kolmannen kerran, ja se keräsi ennätyssuuren osanoton. Tilaisuuden puhujiksi järjestäjät Kalajoen Likkuva koulu-hanke yhteistyössä Keplin kanssa olivat saaneet houkuteltua alustajiksi jälleen valtakunnan kasvatusalan ykkösrivin asiantuntijoita.
Puhujina toimivat Antti Blom Liikkuva koulun ohjelmajohtaja, Jukka Sinnemäki matematiikan opettaja Jyväskylän kristillinen koulu, Jaana T. Kari tutkija LIKES-tutkimuskeskus ja Jyväskylän Yliopiston kauppakorkeakoulu sekä lasten kasvatuksen "grand old man" - lääketieteen tohtori Jari Sinkkonen.

Antti Blom: Mitä Liikkuva koulu -kärkihankkeen jälkeen


Antti Blom

Likkuva koulu -hankkeen ohjelmajohtaja kertoi kolmivuotisen hallituksen kärkihankkeen erinomaisista tuloksista alakouluilla.Samalla Blom toi esille, että yläkoulujen toiminnan kehittäminen on vielä kesken. Liikunnallisuus väheneekin merkittävästi yläkouluun siirryttäessä.

- Ohjelma on luonut hyviä toimintamalleja saanut aikaan monessa kunnassa ja koulussa pysyviä muutoksia toimintakulttuurin, joka on erinomainen asia. Jatkossa on tärkeä saada vakiinnutettua kuntakohtainen koordinaatio, Blom painottaa.

Ohjelmaperusteiset resurssit suunnataan jatkossa Liikkuva opiskelu -hankkeen edistämiseen, johon valtionbudjetissa ensi vuodelle on luvassa rahoitusta yhteensä 2,8 miljoonaa euroa. Tutkimusten mukaan haasteita on edelleen sekä yläkoulujen toimintakulttuurin liikunnallistamisessa - puhumattakaan keskiasteen ja erityisesti ammattiopintoja suorittaneiden keskuudessa. Paikallaan olemisen ja passiivisen elämäntavan osuus päivittäisestä ajankäytöstä nousee tasaisesti eri ikäluokissa. Suositusten mukaisesti liikkuu ammatillissa oppilaitoksissa vajaa neljännes.


Jukka Sinnemäki: Mikä liikunttaa lapsia ja nuoria?


Jukka Sinnemäki Yleiskuvaa seminaarista Aaltosalista.

Jyväskylän kristillisessä koulussa matematiikan opettajana työskentelevä Jukka Sinnemäki oli alkuvuonna kilpailemassa 50:n muun opettajan kanssa Maailman parhaan opettajan tittelistä ja "Global Teacher Prize" -palkinnon saajaksi.
Sinnemäki painottaa kasvatuksessa oppilaan nähdyksi ja kuulluksi tulemista sekä näin aidosti kohdatuksi tulemista. Onnellisuutta on korostettu mutta Sinnemäki arvioi merkityksellisyyden vaikutuksen vielä syvemmäki ja pitkävaikutteisemmaksi.

-Oppilaita on syytä arvostaa ja kunnioittaa yksilöinä mutta kannustaa samalla rohkeuteen heittäytyä ja kokeilla ja mennä epämukavuusalueelle pienellä riskilläkin. Opettajan ja oppilaan on hyvä asettaa oppimiselle yhdessä sopivan kokoisia haasteita ja tavoitteita epäonnistumista pelkäämättä, korostaa Parkanosta kotoisin oleva Sinnemäki.


Jaana Kari: Lapsuuden ja nuoruuden liikunta, avain koulutus- ja työurilla menestymiseen


Jaana Kari
Jyväskylän yliopiston ja LIKES-tutkimuskeskuksessa tutkijana vaikuttavan Jaana Karin esitys toi liikunnan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta tuoreen ja erilaisen näkökulman. Tutkimuksessa oli yhdistetty laajasti pitkäaikaisia väestöpohjaisia tutkimustilastoja liikunta-aktiivisuudesta, tutkintojen kestosta, koulumenestyksestä, työurista ja palkkakehityksestä työmarkkinoilla. Tutkimukseen oli hyödynnetty monenlaisia tutkimustietoa liikunnan harrastamisesta, koulumenestyksestä ja koulutuksen kestoista, työttömyysjaksoista sekä ansioden kehittymisestä työuran aikana.
- Lapsuuden aktiivisella liikunnan harrastamisella on kauaskantoinen yhteys koulumenestykseen ja työuriin. Tämä näkyy yksilöjen kohdalla koulumenestyksessä, työmarkkinoille kiinnittymisessä sekä ansiotuloissa. Yhteiskunnalle liikunnallisesti aktiivinen henkilö tuottaa enemmän verotuloja ja käyttää vähemmän yhteiskunnan tarjoamia sosiaalisia etuja, väittää Kari tekemiensä tutkimusten perusteella.

Jari Sinkkonen: Koulu lapsen ja nuoren hyvinvoinnin edistäjänäJari Sinkkonen

"Jokaisella lapsella olisi oltava koulussa vähintään yksi turvallinen aikuinen" - aloittaa Sinkkonen lainatuilla sanoilla esityksensä. Hän oli tavannut Seinäjoella jo eläkkeelle siirtyneen erityisopettajan, jotka nuo viisaat sanat hänelle kertoi.
Lapsen itsetunnon tukeminen on kasvattajien ja koulun tärkeimpiä tehtäviä. Turvallinen ympäristö luo lapsen oppimiselle ja kasvulle hyvät edellytykset. Häpeä -kokemus on itsetunnon kehittymisen pahin vihollinen.

Sinkkonen painottaa myös tyttöjen ja poikien erilaisuutta, joka kumpuaa heidän biologisesta kehityksestä. Poikasikiöilä on veressään testosteronia, joka tytöiltä puolestaan puuttuu. Poikien vahvuuksia ovat matemaattinen päättelykyky, avaruudellinen hahmotuskyky sekä karkeamotoriset ominaisuudet. Tyttöjen vahvuuksia puolestaan ovat kielellinen päättelykyky, tunnetilojen tunnistamistaidot sekä erilaiset sosiaaliset taidot, luettelee Sinkkonen sukupuolisia erilaisuuksia.

Sinkkonen nostaa esille kaksi koulumaailmassa kovasti vilisevää termiä: itseohjautuvuuden ja digitalisaation. Hänen mielestään lapsi tarvitsee tukea ja ohjausta. Harvalla lapsella on kouluiässä riittäviä taitoja ja kykyä "itseohjautumaan". Hän on huolestunut myös kouluun oppilaiden mukanaan tuomista älylaitteista ja -puhelimista, jotka voivat pahimmillaan lisätä luokkahuoneisiin ylimääräistä rauhattomuutta kun lapset ja nuoret ovat jatkuvassa ylivirittyneessä stressi- ja jännitystilassa, Sinkkonen muistuttaa.

Kaikkien puhujien esitykset löytyvät täältä.


Puhujat yhteispotretissa (vas.) Jukka Sinnemäki, Jari Sinkkonen, Jaana Kari ja Antti Blom.

ph

Lisätietoja:

Emilia Hirvi, nuoriso- ja koulutuspäällikkö / Kepli, emilia.hirvi@kepli.fi / 0440 916 076

Juho Silvasti, rehtori / Pohjankylän koulu, juho.silvasti@kalajoki.fi / 044 4691 312


   
Keski-Pohjanmaan Liikunta
«  Kesäkuu   »
Ma Ti Ke To Pe La Su
 
 
 Koulutus
 
 Kokous
 
 Tapahtuma
 
 Seminaari
Kategoriat